Uit Nederlands onderzoek blijkt dat dans bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Dans is een makkelijke en toegankelijke manier van bewegen voor jong en oud. Maar mensen dansen vooral voor hun plezier. En hoe kan je trouwens mensen tot dansen verleiden?

DANSEN IS GEZOND!

Kunstfactor Dans, de landelijke organisatie voor amateurdans in Nederland, liet onderzoeken wat de energetische belasting van dans is Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat álle vormen van dans bijdragen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Kunstfactor vroeg staatssecretaris van Sport Jet Bussemaker bij de overhandiging van de rapporten op 23 oktober, om dans als een volwaardige bewegingsvorm mee te nemen, naast sport. Met dans kunnen andere én meer doelgroepen worden gestimuleerd om te bewegen.

WAAROM DANSEN WE NU?

Kunstfactor Dans liet ook onderzoeken wat de motieven zijn van mensen om te dansen. Het onderzoek over de motieven van dansers is handig om te weten aan welke gevoelens je best appelleert om mensen tot dansen te verleiden. De conclusies:

  • Dansers werven dansers. De meeste mensen gaan dansen door vrienden of bekenden. Dansers overtuigen anderen door te vertellen hoe fijn dansen is of door mensen mee te nemen naar een les of voorstelling. Dansscholen kunnen er voor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is voor niet-dansers om mee te gaan naar een dansles. Mensen kunnen zelf de gevoelens die dansen oproept ervaren (het is fijn om te doen). Daarbij is de meerderheid van de dansers niet bekend met media op dansgebied.
  • Lichaamsbeweging wordt als tweede belangrijke motivatie genoemd en als een manier om anderen te overtuigen. Daarbij ziet de meerderheid van de dansers dansen als sport en vinden ze dat dansen hernieuwde energie geeft, grensverleggend is en een fysieke uitdaging. Dit zou gebruikt kunnen worden in de communicatie, met name voor mensen boven de 35 jaar. Mensen die lichaamsbeweging als belangrijkste motivatie hebben, neigen niet naar een specifieke dansstijl.
  • De meer ‘emotionele’ aspecten (ontspanning, expressie, onbevangenheid) van dans slaan vooral aan bij de leeftijdscategorie 25-34 jaar en bij de communicatie over theaterdans. Deze groep is wel meer bekend met dansmedia en maken ook voor informatie over dansscholen vaker gebruik van internet.
  • Kwaliteit is het belangrijkste aspect bij de keuze voor een dansles/dansschool. Met kwalitatief goede docenten en dansruimten kun je hier als dansschool mensen mee overtuigen.
  • Dansen is een manier om mensen te ontmoeten: het opdoen van sociale contacten is een belangrijke motivatie, vooral bij mannen en 50+ers. Daarbij danst de ruime meerderheid van de mensen het liefst in een groep of met een partner, dus het sociale aspect van dansen moet niet onderschat worden. Mensen die dansen voor de sociale contacten doen vooral aan ballroom/latin.
  • Tot slot is muziek een belangrijk aspect bij het dansen, dat kan worden ingezet in de communicatie naar potentiële dansers. De groep 50+ers danst meer dan de gemiddelde danser om met muziek bezig te zijn. Mensen die dansen om met muziek bezig te zijn, doen meer dan gemiddeld aan internationale dans. De voorkeur van dansers gaat uit naar muziek van een cd of live muziek.

Lees ook: Eerste hulp bij het kiezen van een dansschool

Bron: Quest

 7,927 keer gelezen